คำถามที่พบบ่อย

สินเชื่อมีบ้านยินดี

คำตอบ : ต้องเป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 21ปีบริบูรณ์ – 65 ปี (รวมระยะเวลาการผ่อนชำระ อายุต้องไม่เกิน 70 ปี)
รายได้ต่อเดือน 15,000 ขึ้นไป เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีโฉนดชื่อตัวเองที่ปลอดภาระ และเป็นผู้มีเครดิตดี

คำตอบ : เตรียมเอกสารให้เรียบร้อย ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจ และสามารถสมัครด้วยตนเองผ่านออนไลน์ ได้ที่ https://register.ngernyindee.com/online/ หรือลิงค์สมัครผ่านเว็บ

คำตอบ : อัตราดอกเบี้ยเป็นธรรมและตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าขอสินเชื่อกับเงินยินดี ถูกต้องตามกฎหมาย100% สามารถศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์และอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อมีบ้านยินดี