รู้จักสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย ทำไมเราต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิก ?

สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย

     ธุรกิจเช่าซื้อเริ่มขึ้นในประเทศไทยประมาณปี พ.ศ. 2472 และได้พัฒนาบทบาทกว้างขึ้น จนถึงปัจจุบันธุรกิจเช่าซื้อได้เข้ามามีบทบาทสูงต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภคหันมานิยมใช้บริการเช่าซื้อสินค้าประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า มากกว่าที่จะใช้เงินสดในการจับจ่าใช้สอย ธุรกิจเช่าซื้อจึงมีบทบาท และความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้บริโภคที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้จำกัด และมีบทบาทในการสร้างสรรค์และพัฒนาการเจริญเติบโตของภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในประเทศเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา

     ในปี 2543 กลุ่มบริษัทเช่าซื้อ 12 บริษัท ผู้มองเห็นการณ์ไกลและตระหนักในคุณค่าแห่งการประสานความร่วมมือเพื่อสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจเช่าซื้อทั้งระบบเติบโตไปอย่างมั่นคง ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณที่เหมาะสม ได้รวมตัวกันก่อตั้ง “สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย” ขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2543 เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเป็นองค์กรกลางที่จะช่วยผลักดันให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์ทั้งในด้านการพัฒนาวิชาชีพ และยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของสมาชิกให้อยู่ในระดับคุณภาพโดยทั่วกันและในปัจจุบัน สมาคมมีสมาชิก ซึ่งประกอบด้วย สถาบันการเงิน บริษัทให้เช่าซื้อ และลีสซิ่ง และบริษัทให้เชาชื้อ และลีสซิ่งของค่ายผู้ผลิตรถยนต์ รวมกันทั้งสิ้น 89 บริษัท และมีส่วนแบ่งทางการตลาด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของธุรกิจเช่าซื้อทั้งประเทศ

และปัจจุบัน บริษัท เงินยินดี จำกัดได้รับการอนุมัติให้เป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย ประเภทวิสามัญของสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย ณ วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เป็นสมาชิกประเภทวิสามัญสมาคมหมายเลขทะเบียนสมาชิกเลขที่ 132 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยมีวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมการเป็นสมาชิกฯ ดังนี้

  1. เพื่อให้ผู้เช่าซื้อมั่นใจ ในด้านการบริการ คุณภาพ ความโปร่งใส ให้แก่ผู้เช่าซื้อเป็นอันดับแรก
  2. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและจรรญยาบรรณแห่งวิชาชีพธุรกิจการเช่าซื้อ


ที่มา : สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย (thpa.or.th)

pichan suwannagate

โครงการ โนเบิล เกเบิล วัชรพล ออกแบบภายใต้แนวคิด Ikigai อิคิไก ปรัชญาการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่น ซึ่งหมายถึง การสร้างคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ บ้านเดี่ยว AINO พื้นที่ใช้สอย 182 ตร ม 4 ห้องนอน 3

อ่านเพิ่มเติม »
pichan suwannagate

สงสัยกันไหมว่า รีไฟแนนซ์รถกับจำนำทะเบียนรถ ต่างกันยังไง ทำไมไม่เหมือนกัน แล้วควรเลือกหรือตัดสินใจแบบไหน ถ้ามีปัญหาการเงิน รถผ่อนต่อไม่ไหว อยากได้เงินก้อน

อ่านเพิ่มเติม »
pichan suwannagate

เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงวันหยุดยาว เชื่อว่ามีหลายคนได้วางแผนเดินทางกลับภูมิลำเนากันแล้ว ซึ่งบางคนอาจจะวางแผนท่องเที่ยวกับครอบครัวเพื่อใช้เวลาช่วงวันหยุดด้วยกัน วันนี้ลองมาเช็ก เส้นทางด่วน มอเตอร์เวย์วิ่งฟรี สงกรานต์ 2567

อ่านเพิ่มเติม »