สินเชื่อ “บ้านเพื่อที่อยู่อาศัย”

ใช้ชีวิตได้อย่าง…รัว ๆ ไปพร้อมกับสินเชื่อเงินยินดี

         วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ : เพื่อสานฝันสำหรับผู้ที่ต้องการมีบ้าน ต้องการนำไปซื้อ หรือปลูกสร้างบ้าน หรือรับโอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจาก

สถาบันการเงินอื่น ใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อที่อยู่อาศัย โดยลูกค้าต้องจำนองที่อยู่อาศัยดังกล่าวเป็นหลักประกัน จบทุกความต้องการเรื่องบ้านไว้ที่เดียว

รายละเอียดคุณสมบัติ และสิ่งที่ต้องเตรียม

คุณสมบัติ
ผู้สมัคร

เอกสารที่ต้องเตรียม

*การอนุมัติวงเงินสินเชื่อ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของบริษัท

*กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

คำนวณเบื้องต้น

บาท
3
%
84
งวด
ค่างวดต่อเดือน บาท