Previous slide
Next slide

สินเชื่อของเรา

เงินยินดี มีบริการสินเชื่อที่ให้คุณได้เลือกตามความเหมาะสม เป็นสินเชื่อที่ตรงตามความต้องการ ตอบโจทย์ทุกสถานการณ์

และเปิดโอกาสให้คุณได้วางแผนการใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพด้วย สินเชื่อมีบ้านยินดี และสินเชื่อรถยินดี 

อีกทั้งยังมี รีไฟแนนซ์รถยนต์ เพื่อนำเงินไปชำระหนี้ และยังมีเงินส่วนต่างเหลือใช้ สามารถนำไปหมุนใช้จ่ายต่อได้อีกด้วย

“ วงเงินสูง ดาวน์น้อย ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว ”

สินเชื่อ มีบ้านยินดี

สินเชื่อจำนองบ้านและโฉนดที่ดิน เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ที่มีเรื่องจำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ ในการประกอบธุรกิจหรือสร้างสภาพคล่องสร้างโอกาสในการลงทุน หากมีอสังหาริมทรัพย์ไว้ในครอบครองก็สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ

สินเชื่อ บ้านเพื่อที่อยู่อาศัย

สินเชื่อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ที่ต้องการนำไปซื้อ หรือปลูกสร้างบ้าน หรือรับโอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น ใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อที่อยู่อาศัย โดยลูกค้าต้องจำนองที่อยู่อาศัยดังกล่าวเป็นหลักประกัน

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ

สินเชื่อ รถยินดี

สินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่

เป็นสินเชื่อสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล รถใช้แล้วหรืออยากได้รถใหม่ป้ายแดง สินเชื่อรถยินดี อนุมัติวงเงินสูง เลือกผ่อนนานสูงสุดได้ 84 เดือน ไม่ต้องใช้คนค้ำ มีทั้งโอนเล่มและไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน เลือกได้ตามความเหมาะสม เพื่อชีวิตได้หมุนต่อ…เรายินดีช่วย!!

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ

สินเชื่อ รถยินดี

สินเชื่อเช่าซื้อรถใช้แล้ว

เป็นสินเชื่อสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล รถใช้แล้วหรืออยากได้รถใหม่ป้ายแดง สินเชื่อรถยินดี อนุมัติวงเงินสูง เลือกผ่อนนานสูงสุดได้ 84 เดือน ไม่ต้องใช้คนค้ำ มีทั้งโอนเล่มและไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน เลือกได้ตามความเหมาะสม เพื่อชีวิตได้หมุนต่อ…เรายินดีช่วย!!

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ

สินเชื่อ รถยินดี

สินเชื่อ รีไฟแนนซ์

เป็นสินเชื่อสำหรับคนมีรถ ที่ต้องการกู้เงินก้อนใหม่มาปิดหนี้ก้อนเดิม แต่ยังมีรถยนต์ใช้ ยืดระยะเวลาในการผ่อนนานขึ้น ค่างวดลดลง มีเงินเหลือใช้ เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ