ความเป็นมา


เพื่อให้บริการด้านการเงินกับลูกค้า เช่น สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่และรถยนต์ใช้แล้ว สินเชื่อจำนองบ้านและโฉนดที่ดิน

วิสัยทัศน์

เงินยินดี
มุ่งมั่นยินดีให้บริการ
ทางการเงินอย่างเข้าใจ
และเข้าถึงลูกค้าอย่างแท้จริง

พันธกิจ

สถานที่ตั้ง

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

304 อาคารวานิชเพลส อารีย์ ชั้น 16 ยูนิต 1604-1605 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400