เครดิตบูโรคืออะไร

ในการยื่นขอสินเชื่อทุกประเภทนั้น เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเครดิตบูโรมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อผลการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง เรามาทำความรู้จักเครดิตบูโรกันดีกว่าว่า เครดิตบูโรคืออะไร

เครดิตบูโรคืออะไร

                เครดิตบูโร (Credit Bureau) หรือ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เป็นบริษัทกลางที่ทำหน้าที่จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเครดิตของผู้กู้ ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเครดิตจากสถาบันการเงินหลายๆ แห่งที่เป็นสมาชิกของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ซึ่งจะเก็บรวบรวมข้อมูลสินเชื่อที่เคยได้รับอนุมัติจากสถาบันการเงิน ประวัติการชำระสินเชื่อ ประวัติการผ่อนชำระ เคยขอสินเชื่ออะไรบ้าง สถานะผ่อนอยู่หรือปิดบัญชี รวมทั้งมีบัตรเครดิตกี่ใบ ชำระบัตรเครดิตตรงหรือไม่ และมียอดค้างชำระนานขนาดไหน จ่ายตรงเวลา จ่ายครบ จ่ายช้า หรือจ่ายขั้นต่ำ ซึ่งที่จะนำส่งข้อมูลให้เป็นประจำทุกเดือน และเมื่อได้เริ่มนำส่งข้อมูลในครั้งแรกแล้ว สถาบันการเงินนั้น ๆ จะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่นำส่งข้อมูล

เครดิตบูโรสำคัญยังไง

                เครดิตบูโรคือภาพสะท้อนพฤติกรรมการชำระหนี้ มีข้อมูลประวัติรายเดือนย้อนหลังเป็นเวลา 36 เดือน แสดงถึงความตั้งใจในการชำระหนี้ หากเราผิดนัดชำระหนี้บ่อยครั้ง หรือไม่ชำระหนี้เลยก็จะแสดงผลในบูโร ข้อมูลเครดิตบูโรจะทำให้ทราบถึงสถานการณ์ทางการเงินของผู้มีสินเชื่อ ในรายละเอียดเอกสารเครดิตบูโรจะมีตัวเลขบอก “สถานะบัญชี” ระบุในรายงานข้อมูลเครดิตบูโรให้ทราบ ดังนี้

     10/010 = สถานะบัญชีปกติ

ไม่เคยค้างชำระ จ่ายตรง จ่ายครบ ไม่เคยผิดนัดชำระ ผ่อนตรงตามกำหนดทุกงวด หรือในอดีตเคยค้างชำระ ไม่เกิน 3 งวด

     11/011 = สถานะปิดบัญชี

ผ่อนตรงเวลา จ่ายครบตามจำนวน และปิดบัญชีเรียบร้อย

     20/020 = สถานะค้างชำระหนี้เกิน 90 วัน

มียอดค้างชำระนานเกิน 3 งวด และปัจจุบันยังคงค้างชำระอยู่ เข้าข่ายเป็นหนี้เสีย (NPL) กรณีลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ ทางบริษัทที่เป็นเจ้าหนี้ จะต้องรายงานผลการค้างชำระหนี้นี้แก่เครดิตบูโรทุกเดือน จนครบกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ค้างชำระเกิน 90 วัน และข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บอยู่ในระบบของเครดิตบูโรต่อไปอีก 3 ปี รวมเป็น 8 ปี

     40/040– อยู่ระหว่างชำระสินเชื่อ เพื่อปิดบัญชี

หากลูกหนี้เป็นหนี้กับบริษัทไฟแนนซ์หรือลิสซิ่ง และไม่สามารถผ่อนต่อได้ จนถูกยึดรถขายทอดตลาดเพื่อนำเงินที่ได้มาชดใช้หนี้ที่ค้างอยู่ ในกรณีที่รถขายได้ในจำนวนเงินที่น้อยกว่าหนี้ที่ค้างอยู่ ทางลูกหนี้จำเป็นจะต้องนำเงินมาชำระเงินส่วนต่างเพื่อปิดบัญชี มิฉะนั้นจะมีรายการหนี้คงค้าง และขึ้นสถานะค้างชำระต่อไป

ข้อมูลเครดิต ที่ถูกจัดเก็บ มีอะไรบ้าง

1. ข้อมูลที่ระบุถึงตัวตน เช่น ชื่อ ที่อยู่ วัน/เดือน/ปีเกิด สถานภาพการสมรส อาชีพ เลขที่บัตรประชาชน และในกรณีนิติบุคคล จะเป็นชื่อ ที่ตั้ง เลขทะเบียนนิติบุคคล เป็นต้น

2. ข้อมูลสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติและประวัติการชำระสินเชื่อ เช่น ประวัติการกู้ซื้อบ้าน กู้ซื้อรถ ผ่อนบัตรเครดิตอยู่กี่ใบ มีสินเชื่อทั้งหมดกี่บัญชี ภาระหนี้ทั้งหมด และสถานะของแต่ละบัญชีว่าเป็นอย่างไร รวมถึงประวัติการผ่อนชำระ จ่ายตรง จ่ายช้า ค้างกี่งวด โดยทางเครดิตบูโรจะจัดเก็บประวัติการผ่อนชำระไว้ในระบบทั้งหมด

                จากสถานะบัญชีข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ยกตัวอย่างให้ได้พอเห็นภาพ ซึ่งสถานะบัญชีเครดิตบูโรมีหลายสถานะ ซึ่งสถานะที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว ถึงแม้ว่าจะปิดบัญชี หรือสถานะเป็นปกติแล้วก็ตาม ประวัติก็ยังคงอยู่ในระบบเครดิตบูโรต่อไปอีก 3 ปี

                                                                                                                                                                                Cr.เงินติดล้อ สินเชื่อเงินด่วน อนุมัติไว ประกันภัยคุ้มครองครอบคลุม | ติดล้อ (tidlor.com)

pichan suwannagate

โครงการ โนเบิล เกเบิล วัชรพล ออกแบบภายใต้แนวคิด Ikigai อิคิไก ปรัชญาการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่น ซึ่งหมายถึง การสร้างคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ บ้านเดี่ยว AINO พื้นที่ใช้สอย 182 ตร ม 4 ห้องนอน 3

อ่านเพิ่มเติม »
pichan suwannagate

สงสัยกันไหมว่า รีไฟแนนซ์รถกับจำนำทะเบียนรถ ต่างกันยังไง ทำไมไม่เหมือนกัน แล้วควรเลือกหรือตัดสินใจแบบไหน ถ้ามีปัญหาการเงิน รถผ่อนต่อไม่ไหว อยากได้เงินก้อน

อ่านเพิ่มเติม »
pichan suwannagate

เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงวันหยุดยาว เชื่อว่ามีหลายคนได้วางแผนเดินทางกลับภูมิลำเนากันแล้ว ซึ่งบางคนอาจจะวางแผนท่องเที่ยวกับครอบครัวเพื่อใช้เวลาช่วงวันหยุดด้วยกัน วันนี้ลองมาเช็ก เส้นทางด่วน มอเตอร์เวย์วิ่งฟรี สงกรานต์ 2567

อ่านเพิ่มเติม »