เป็นหนี้..อย่างเป็นสุข

เป็นหนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะกับโลกเราที่มีแรงเหวี่ยงของระบบทุนนิยมเป็นตัวขับเคลื่อน การเป็นหนี้จึงไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายเสมอไป เพราะบางครั้งเราอาจต้องใช้เงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและอนาคต แต่ยังมีเงินไม่พอในตอนนี้ เช่น บ้าน รถ การทำกิจการส่วนตัว ซึ่งหลักการสำคัญในการตัดสินใจเป็นหนี้คือ ควรเลือกก่อหนี้ดีได้แก่ หนี้ที่จะสร้างอนาคต ความมั่นคงระยะยาว และเพื่อการประกอบอาชีพ หลีกเลี่ยงการก่อหนี้ที่พึงระวัง ได้แก่ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มหรือไม่ได้ช่วยเพิ่มความมั่นคงทางการเงิน เช่น หนี้เพื่อการอุปโภคบริโภค หนี้ที่เกิดจากความฟุ่มเฟือย ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเกินรายได้ เป็นต้น เพราะเมื่อเป็นหนี้เรามีหน้าที่ต้องจ่ายหนี้ รวมถึงดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นจากเงินต้นที่เราได้รับตามมาทั้งหมด

ถ้ามีการแยกหนี้นั้น อาจแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ

หนี้ที่ก่อให้เกิดความสุข หนี้ดี ก่อให้เกิดรายได้

1.หนี้สร้างอนาคต เช่น กู้เงินเพื่อการศึกษา เป็นหนี้ที่เพิ่มโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน และช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต

2.หนี้เพื่อความมั่นคงระยะยาว เช่น กู้เงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย เพราะไม่ต้องเสียค่าเช่า กู้เงินซื้อรถ เพราะลดค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง เมื่อผ่อนหมดก็จะกลายเป็นทรัพย์สินของเราที่สามารถขายต่อหรือให้เช่าเพื่อสร้างรายได้

3.หนี้เพื่อการประกอบอาชีพ เช่น กู้เงินซื้อรถซื้อเครื่องจักร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพสร้างรายได้  กู้เงินหมุนเวียนเพิ่มการผลิตสินค้าในกิจการเพื่อสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น

หนี้ที่ก่อให้เกิดความทุกข์ หนี้ที่พึงระวัง

หนี้ที่เกิดจากการกู้เงินเพื่อการบริโภคหรือเพื่อสร้างความสุขสบายอย่างขาดความมีเหตุผล เช่น เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือบ่อย ๆ ซื้อเสื้อผ้าของใช้ตามแฟชั่น ทั้ง ๆ ที่ไม่จำเป็น เกินรายได้ที่ตนเองมี ทำให้เกิดภาระทางการเงินเกินสมควร และก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางการเงิน

เป็นหนี้ อย่างเป็นสุข ได้ต้องคำนวณสัดส่วนการผ่อนชำระหนี้ทั้งหมดในแต่ละเดือนไม่ควรเกิน 1 ใน 3 ของรายได้ต่อเดือนเพื่อให้เราไม่มีภาระหนี้และความหนักใจมากจนเกินไป ต้องมีการวางแผนและบริหารจัดการเงินที่ได้มาให้ดี เพื่อให้สามารถชำระคืนหนี้ได้ตรงตามเวลาและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจได้โดยไม่สร้างภาระ​จนเกินตัว ซึ่งรวมถึงการหาข้อมูลจากสถาบันการเงินหลาย ๆ แห่ง ควรศึกษาอัตราดอกเบี้ยและวิธีคิดดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ เพื่อใช้เปรียบเทียบหาสินเชื่อที่เหมาะกับความต้องการและได้รับสิทธิประโยชน์มากที่สุด และอย่าลืมอ่านสัญญารวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วนก่อนทำสัญญาสินเชื่อ​​ หลีกเลี่ยงสินเชื่อนอกระบบ แม้จะมีความสะดวกเมื่อเทียบกับสินเชื่อในระบบ ของ่ายได้เร็วไม่ต้องใช้หลักฐานหรือการตรวจข้อมูลเครดิต แต่มักมาพร้อมกับการคิดดอกเบี้ยที่แพง เอารัดเอาเปรียบ และทวงหนี้ด้วยความรุนแรง หากกู้สินเชื่อในระบบอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงการติดตามทวงถามหนี้ ดำเนินงานภายใต้กฎหมายกำหนด จึงมีความเป็นธรรมและปลอดภัยต่อการขอสินเชื่อและการเป็นหนี้ที่ดีมากกว่า

ที่มา.. www.bot.or.th, การบริหารหนี้

pichan suwannagate

โครงการ โนเบิล เกเบิล วัชรพล ออกแบบภายใต้แนวคิด Ikigai อิคิไก ปรัชญาการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่น ซึ่งหมายถึง การสร้างคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ บ้านเดี่ยว AINO พื้นที่ใช้สอย 182 ตร ม 4 ห้องนอน 3

อ่านเพิ่มเติม »
pichan suwannagate

สงสัยกันไหมว่า รีไฟแนนซ์รถกับจำนำทะเบียนรถ ต่างกันยังไง ทำไมไม่เหมือนกัน แล้วควรเลือกหรือตัดสินใจแบบไหน ถ้ามีปัญหาการเงิน รถผ่อนต่อไม่ไหว อยากได้เงินก้อน

อ่านเพิ่มเติม »
pichan suwannagate

เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงวันหยุดยาว เชื่อว่ามีหลายคนได้วางแผนเดินทางกลับภูมิลำเนากันแล้ว ซึ่งบางคนอาจจะวางแผนท่องเที่ยวกับครอบครัวเพื่อใช้เวลาช่วงวันหยุดด้วยกัน วันนี้ลองมาเช็ก เส้นทางด่วน มอเตอร์เวย์วิ่งฟรี สงกรานต์ 2567

อ่านเพิ่มเติม »