อัตราค่าปรับกฎหมายจราจรใหม่ ปี 2566 ที่ควรรู้ !!!

กฎหมายจราจรใหม่ ปี 2566 ที่ผู้ขับขี่หรือผู้นั่งก็ตาม หากทำผิดกฏจราจร จะโดนเปรียบเทียบปรับเพิ่มอัตราโทษสำหรับความผิดหลายกรณี ซึ่งเป็นอัตราที่สูงขึ้นกว่าปีก่อนๆ จะมีอะไรอัพเดทบ้างไปดูกัน